Informatie voor verwijzers en ouders

Op de academie voor Zelfstandigheid staat de ontwikkelingsvraag van de student centraal. Wij werken met de methode ‘Op Eigen Benen'. Het meet-instrument INVRA wordt gebruikt om de ontwikkelingen te volgen.

‘Op Eigen Benen'

De academie werkt volgens een leermethode die is ontwikkeld door de landelijke stichting academie voor Zelfstandigheid. Deze methode is gebaseerd op het didactische model ‘Op Eigen Benen', waarbij de kracht centraal staat en niet de beperking.

INVRA

Met het instrument INVRA (Inventarisatie Van Redzaamheids Aspecten), wordt de leervraag van de student vastgesteld en kunnen de behaalde resultaten worden gemeten. De resultaten worden inzichtelijk gemaakt, wat voor de studenten erg prettig is.

Financiering

De academie valt onder de AWBZ (ZIN, PGB) of vergelijkbare financiering.
De academie werkt samen met verschillende organisaties en bedrijven:

 • Speciaal onderwijs (VSO-ZMLK onderwijs, Praktijkonderwijs, ROC)
 • MEE
 • VTV
 • Jobcoaches
 • Woon- en dagbestedingslocaties van ‘s Heeren Loo
 • Winkeliers in de buurt
 • De Vereniging Van Eigenaren van Trisor
 • GGZ en Robijnhof
 • Re-integratiebedrijven
 • Zorginstellingen
 • UWV
 • Sociale werkplaatsen
‘START Leiden' is zeer geschikt als stap na het voorgezet onderwijs of als niveau 1 van het ROC net niet behaald kan worden.

Contactgegevens

Academie voor Zelfstandigheid
Diamantlaan 172 A/B
2332 GR Leiden

E-mailadres
[email protected]

Telefoonnummer:
071 - 579 18 80